Blog

Podstawowy sprzęt laboratoriów przemysłowych

alt

Laboratorium przemysłowe to inaczej laboratorium badań materiałów. Przeprowadza się w nim badania, których głównym celem jest zdobycie danych istotnych dla gałęzi przemysłu, której jest ono dedykowane. Obecnie placówki badań przemysłowych znajdują się w wielu fabrykach i zakładach - głównie chemicznych, lotniczych czy związanych z innym rodzajem działalności przemysłowej. Znajdujące się w takich placówkach laboratoria materiałów nierzadko funkcjonują w formie bardzo rozbudowanej, na którą składają się różne komponenty.

 

Podstawy spektrometrii XRF

alt

Praca w laboratoriach to bardzo skomplikowany i precyzyjny proces. Wymaga cierpliwości i zaangażowania pracowników. Ponadto, bardzo ważna jest posiadana przez nich wiedza, umiejętności i doświadczenie. Wykonywanie badań laboratoryjnych wiąże się z użyciem zaawansowanych sprzętów, które umożliwiają przeprowadzanie wszystkich niezbędnych badań.

   

Cechy wzorców składu chemicznego

alt

Wzorce składu chemicznego oraz certyfikowane odczynniki są niezbędnikami m.in. w pracach laboratoryjnych. Muszą być one najwyższej i niezmiennej jakości. Na rynku są dostępne wzorce składu chemicznego stali, stopów niklu i kobaltu, rud żelaza i żużli. Każdy wzorzec konkretnego gatunku posiada świadectwo, które zawiera skład chemiczny. Specjalistyczne firmy mogą przygotować wzorce gatunków na podstawie materiałów powierzonych i własnych.

   

Szlifierko-polerka metalograficzna. Jakie są jej rodzaje?

alt

Metalografia to dziedzina nauki, zajmująca się badaniem wewnętrznej struktury metalów oraz ich stopów. Opiera się przede wszystkim na badaniach makroskopowych i mikroskopowych. Wykorzystuje osiągnięcia metaloznawstwa i krystalografii. Powierzchnia badanego materiału musi zostać przygotowana w procesie preparatyki zgładów metalograficznych, który pozwala ujawnić rzeczywistą mikrostrukturę materiału. Metalografia pozwala poznać własności metalu, a czasem nawet zidentyfikować jego stop.

   

Typy pras laboratoryjnych

typy pras laboratoryjnych

Prasy laboratoryjne to urządzenia do przygotowania próbek, kontroli jakości, czy badań nad rozwojem nowych materiałów. Są używane w wielu gałęziach przemysłu np. cementownie, przeróbka biomasy, energetyka itd. Prasy laboratoryjne mogą być ręczne lub w pełni zautomatyzowane. 

   

Zastosowanie tygli platynowych

alt

Specjalistyczny sprzęt, który wykorzystuje się głównie w laboratoriach do badań z wykorzystaniem wysokich temperatur, nosi nazwę tygla. Wizualnie przypomina on kubek. Znajduje szerokie zastosowanie w procesach stapiania, wyprażania, suchej destylacji czy pirolizy. Idealnym surowcem do produkcji tygli jest srebro lub platyna.

   

Wzorce biomasy

alt

Biomasa jest najszerzej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. To również łatwe, sprawdzone i uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie. Na rynku można spotkać duży wybór wzorców biomasy. Materiały odniesienia, czyli Reference Materials i certyfikowane materiały odniesienia - Certified Reference Materials, znajdują zastosowanie w laboratoriach wszystkich dziedzin przemysłu.

   

Page 1 of 2

«StartPrev12NextEnd»