Blog

Typy pras laboratoryjnych

 

typy pras laboratoryjnychPrasy laboratoryjne to urządzenia do przygotowania próbek, realizacji małych procesów produkcyjnych, kontroli jakości czy badań nad rozwojem nowych materiałów. Są używane w przetwarzaniu gumy, polimerów i przemysłu kompozytów. Prasy laboratoryjne mogą być ręczne lub w pełni zautomatyzowane w zakresie od 50 do 1000 kN.

Prasy ręczne

Prasy laboratoryjne manualne mają ręczne zadawanie obciążeń. Mogą posiadać cyfrowy wyświetlacz obciążenia i wersję do wyboru: manualnego i elektrycznego ustawiania wstępnego docisku. Maszyna służy przede wszystkim do badania wytrzymałości na ściskanie do cegły, kamienia, cementu, materiałów betonowych. Może też być używana w innych metodach badawczych, np. do produkowania próbek poszczególnych składników w celach testowych. Urządzenie przyjmuje obciążenia hydrauliczne oraz utrzymuje maksymalną wartość obciążenia. Ma zabezpieczenie przed przeciążeniem i dane o braku zasilania. Zaletami ręcznych pras laboratoryjnych jest prosta obsługa, trwałość i powtarzalność przygotowywanych próbek. Jedynie jest potrzebna siła docisku.

Prasy automatyczne

Prasy laboratoryjne zautomatyzowane są sterowane komputerowo. Mogą monitorować proces z ogrzewanymi płytami dociskowymi. Zaletami takich maszyn jest automatyczne ładowaniem i zwalnianie ciśnienia. Po podłączeniu do gniazda są gotowe do użytkowania i zapewniają powtarzalność przygotowywanych próbek. Takie wersje pras laboratoryjnych mogą być używane do badania wytrzymałości na ściskanie cegły, kamienia, cementu czy betonu. Mogą też być wykorzystywane do testu wytrzymałości na ściskanie innego materiału. Nacisk może być równy 8, 15 i 25 ton. Oprócz tego prasy można stosować do przygotowania pastylek do spektroskopii FTIR, próbek biomasy czy w kalorymetrii. Dobranie odpowiednich parametrów jak czas, ciśnienie i temperatura kontrolowanych etapów procesu  można produkować próbki w celach testowych. Dzięki temu uniknie się korzystania z maszyn produkcyjnych, np. wtryskarek. Maszyny mogą też prasować w podwyższonej temperaturze z użyciem opcjonalnych płyt grzejnych.