Blog

Typy pras laboratoryjnych

typy pras laboratoryjnych

Prasy laboratoryjne to urządzenia do przygotowania próbek, kontroli jakości, czy badań nad rozwojem nowych materiałów. Są używane w wielu gałęziach przemysłu np. cementownie, przeróbka biomasy, energetyka itd. Prasy laboratoryjne mogą być ręczne lub w pełni zautomatyzowane. 

Prasy ręczne

Prasy laboratoryjne manualne wykorzystują pompę hydrauliczną do ręcznego zadawania obciążeń. Mogą posiadać odpowiednio wyskalowany manometr do odczytu siły nacisku lub cyfrowy wyświetlacz. Stosowane są głównie do wykonywania pastylek z materiałów sypkich, których skład chemiczny jest następnie badany w spektrometrach XRF. Zaletami ręcznych pras laboratoryjnych jest prosta obsługa, trwałość i powtarzalność przygotowywanych próbek. 

Prasy automatyczne

Prasy laboratoryjne zautomatyzowane są sterowane komputerowo. Zaletami takich maszyn jest automatyczne aplikowanie i zwalnianie ciśnienia. Po podłączeniu do gniazda są gotowe do użytkowania i zapewniają powtarzalność przygotowywanych próbek. Nacisk może być regulowany i wynosić nawet 40 ton. Oprócz tego prasy można stosować do przygotowania pastylek do spektroskopii FTIR, XRF, próbek biomasy, czy w kalorymetrii. Poprzez dobranie odpowiednich parametrów jak czas, ciśnienie i temperatura kontrolowanych etapów procesu, można przygotować próbki do badań z wielu różnych materiałów.