Blog

Cechy wzorców składu chemicznego

alt

Wzorce składu chemicznego oraz certyfikowane odczynniki są niezbędnikami m.in. w pracach laboratoryjnych. Muszą być one najwyższej i niezmiennej jakości. Na rynku są dostępne wzorce składu chemicznego stali, stopów niklu i kobaltu, rud żelaza i żużli. Każdy wzorzec konkretnego gatunku posiada świadectwo, które zawiera skład chemiczny. Specjalistyczne firmy mogą przygotować wzorce gatunków na podstawie materiałów powierzonych i własnych.

Zastosowanie

W laboratoriach wszystkich dziedzin przemysłu wzorce składu chemicznego znajdują szerokie zastosowanie. Oprócz nich również ważną rolę odgrywają wzorce analityczne, materiały odniesienia, tzw. RM - Reference Materials, czy certyfikowane materiały odniesienia, tzw. CRM - Certified Reference Materials. Badania, jakie są przeprowadzane przy pomocy wzorców, to m.in. analiza chemiczna materiałów litych jak stal, stopy niklu, analiza chemiczna pierwiastków śladowych w materiałach litych, ale również bezwzorcowe oznaczanie składu chemicznego próbek litych, ciekłych i proszkowych. Wzorce gatunków stopów metali mogą służyć jako próbki kontrolne do sprawdzania wskazań urządzeń pomiarowych, np. spektrometry emisyjne. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy urządzenie poprawnie identyfikuje analizowany gatunek. Wzorzec EDTA, czyli kwas wersenowy, jest szeroko używany w chemii analitycznej i biotechnologii. Występuje jako czynnik kompleksujący w oznaczeniu ilości jonów metali w danej próbce.

Wyposażenie pracowni

Pracownie czy laboratoria, które wykonują jakościowe i ilościowe określanie składu chemicznego metali i ich stopów, musi być odpowiednio wyposażone. Musi również dysponować wzorcami składu chemicznego, np. żelaza, kobaltu, niklu, aluminium, cynku, magnezu i miedzi. Badania są prowadzone w zakresie zawartości procentowej składników głównych stopów, jak również ich ilości śladowych. Oprócz tego do określania zawartości gazów (tlen i azot) w różnych gatunkach stali. Do podstawowych wyposażenia takiej pracowni należą m.in. sekwencyjny spektrometr rentgenowski, sekwencyjny spektrometr plazmowo – emisyjny, jarzeniowy spektrometr, spektrometr iskrowy, analizator gazów czy zestaw urządzeń do przygotowania próbek.