Blog

Spektrometry stacjonarne a przenośne – różnice

alt

Spektrometr stanowi jeden z najważniejszych elementów wyposażenia laboratorium. Jego zadaniem jest analiza składu chemicznego danej substancji na podstawie rejestracji jej widma.

W naszym sklepie dostępne są spektrometry stacjonarne oraz mobilne, które można dostosować do potrzeb pracowni. Każdy produkt składa się z:

  • komory próżniowej,
  • elektromagnesu,
  • detektora,
  • układu regulacji i rejestracji otrzymanego widma.

Urządzenia stacjonarne są przeznaczone do ciągłej pracy w laboratorium, a mobilnych można z powodzeniem używać w terenie. Spektrometr przenośny nie odbiega jakością i możliwościami od stacjonarnego, dobrze sprawdza się w zakładach i laboratoriach, gdzie konieczna jest częsta i szybka analiza składu chemicznego. Jest wyposażony w praktyczny stolik, na którym można umieścić próbki i inne niezbędne narzędzia.

Spektrometry stacjonarne są zdecydowanie większe, często wyposażone w duży panel sterowania i wyświetlacz. Mogą także mieć więcej funkcji dodatkowych i adapterów. Nasz sklep proponuje jednak urządzenia o kompaktowych kształtach. Co ciekawe, wiele urządzeń, zarówno mobilnych, jak i stacjonarnych, nie wymaga specjalnego przygotowania badanej próbki.

W jakich dziedzinach wykorzystuje się spektrometry?

Nowoczesne spektrometry pozwalają na analizę składu chemicznego próbek w każdym stanie skupienia, czyli ciał stałych, cieczy oraz gazów. Wykorzystuje się je w laboratoriach naukowych w celu identyfikacji materiałów biologicznych lub toksyn. Powszechnie znanym zastosowaniem spektrometrii jest także branża farmaceutyczna. Bez analizy składu substancji niemożliwe byłoby tworzenie nowych leków oraz szczepionek.

Spektrometry można wykorzystać do wykrycia wielu schorzeń, przede wszystkim nowotworów, miażdżycy lub osteoporozy. Stanowią więc narzędzie potwierdzające lub wykluczające przypuszczalną diagnozę.  Pozwalają również wykryć trucizny w organizmie pacjenta. Urządzenia mobilne mają zastosowanie w pracach terenowych i archeologicznych, gdzie konieczna jest analiza składu warstw gleby, ale również powietrza lub wody.