Blog

Wzorce biomasy

alt

Biomasa jest najszerzej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. To również łatwe, sprawdzone i uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie. Na rynku można spotkać duży wybór wzorców biomasy. Materiały odniesienia, czyli Reference Materials i certyfikowane materiały odniesienia - Certified Reference Materials, znajdują zastosowanie w laboratoriach wszystkich dziedzin przemysłu.

Certyfikowane materiały odniesienia

CRM, czyli certyfikowane materiały odniesienia, zapewniają kryteria pomiarowe dla badań materiałów i analiz chemicznych. Gwarantują również rzetelność i porównywalność pomiarów w tych dziedzinach. Odgrywają ważną rolę w określaniu możliwości identyfikowalności w analizach chemicznych. Wykorzystywanie CRM jest podstawowym wymaganiem we wzorcach biomasy i zapewnieniu jakości. Konwencjonalne nośniki energii jak olej, gaz, czy węgiel stale rosną cenowo. Przez to należy szukać nowych rozwiązań, np. ekologicznej biomasy. Do biopaliwa należą ziarna zbóż, kukurydza czy pestki owoców. Najczęściej wykorzystywanymi biomasami są palety, czyli sprasowane trociny pod wysokim ciśnieniem. Kolejnym jest słoma w postaci sprasowanych balotów. Do ostatnich należą rośliny energetyczne, które charakteryzują się szybkim wzrostem i małymi wymaganiami glebowymi.

Katalog wzorców

Oprócz wzorców biomasy firmy zapewniają duży wybór innych wzorców, które są sprzedawane w określonych ilościach bądź na zamówienie. Oferują nowe wzorce, np. dla stali i żeliwa, które są wykorzystywane do kalibracji, walidacji i sprawdzania matrycy żeliwa, do analiz w spektrometrii emisyjnej oraz spektrometrii XRF. Są dostarczane w zestawie lub jako pojedyncze wzorce. Wzorce węgla kamiennego, brunatnego, koksu czy popiołu sprzedaje się w postaci proszku. W katalogu wzorców znajdują się wzorce metali nieżelaznych m.in. miedź czysta, mosiądze, brązy, stopy miedzi, nikiel i stopy niklu, stopy kobaltu, cynk i stopy cynku, ołów i stopy ołowiu. Oprócz tego dostępne są wzorce aluminium, wiórowe, mineralne (proszkowe), do metody spalania, biologii czy oleju i paliwa.