Blog

Zastosowanie tygli platynowych

alt

Specjalistyczny sprzęt, który wykorzystuje się głównie w laboratoriach do badań z wykorzystaniem wysokich temperatur, nosi nazwę tygla. Wizualnie przypomina on kubek. Znajduje szerokie zastosowanie w procesach stapiania, wyprażania, suchej destylacji czy pirolizy. Idealnym surowcem do produkcji tygli jest srebro lub platyna.

Rodzaje tygli

Tygle platynowe mogą występować w różnych formach i rozmiarach. Poddaje się je recyklingowi, dzięki czemu można odzyskać cenne metale szlachetne. Na rynku spotyka się bogatą gamę tygli, które stosuje się jako pojemniki na próbki w analizie termicznej. Typ tygla, którego używa się do pomiarów, ma istotny wpływ na jakość uzyskanych wyników. Dodatkowo też na kluczowe parametry sygnału w pomiarach metodą termograwimetrii i różnicowej kalorymetrii skaningowej. Tygle platynowe stosuje się przeważnie do pomiarów TGA lub TGA/DSC w temperaturze powyżej 640°C. Mogą być również używane do badania wszystkich próbek niemetalicznych i do dokładnego wyznaczania ciepła właściwego. Służą doskonale do badania ciepła właściwego w temperaturze do 1600°C.

Wysoka funkcjonalność

Tygle platynowe mają zastosowanie m.in. w spiekaniu próbek, stapianiu ich z topnikami czy prażeniu osadów. Można w nich ogrzewać i odparowywać kwasy mineralne, bez obawy przed uszkodzeniem platyny. Wyróżnia się następujące tygle platynowe: laboratoryjne, cylindryczne, cylindryczne grubościenne, stożkowe niskie, filtracyjne, do bomby kalorymetrycznej, Zubowa, palcowe, do koksowania,  derywatografu, stapiarki szkła oraz kalorymetryczne. Pokrywki do tygli są wykonywane z Pt, PtIr2%, PtAu5%, PtRh20%. Platyna jest powszechnie stosowanym materiałem do sprzętu laboratoryjnego. Jest to materiał stopiony z irydu PtIr5 (Pt95% i Ir5%), a do specjalnych punktów także platyny stopowych z gold PtAu5 (Pt95% i Au5%). Biorąc pod uwagę ryzyko uszkodzenia lub odkształcenia do stosowania materiałów jak platyna, lub złoto, jest zalecane szkło o podwójnej minimalnej grubości ścianek.