Blog

Podstawowy sprzęt laboratoriów przemysłowych

alt

Laboratorium przemysłowe to inaczej laboratorium badań materiałów. Przeprowadza się w nim badania, których głównym celem jest zdobycie danych istotnych dla gałęzi przemysłu, której jest ono dedykowane. Obecnie placówki badań przemysłowych znajdują się w wielu fabrykach i zakładach - głównie chemicznych, lotniczych czy związanych z innym rodzajem działalności przemysłowej. Znajdujące się w takich placówkach laboratoria materiałów nierzadko funkcjonują w formie bardzo rozbudowanej, na którą składają się różne komponenty.

Jakie urządzenia wykorzystuje się w laboratoriach przemysłowych?

Nie trzeba chyba wspominać, że laboratorium badań materiałów wymaga niezawodnego, najwyższej jakości wyposażenia. Poszczególne urządzenia pełnią często bardzo konkretne funkcje i spełniają określone zadania. Przeprowadzane w laboratoriach badania nieraz są bardzo zróżnicowane i całkowicie zależne od rodzaju przemysłu - mają za zadanie dostarczać ściśle określonych informacji rzutujących na wszelkie działania prowadzone w dalszej perspektywie w obrębie danej dziedziny. Wszelkie materiały - np. gazy, metale czy substancje chemiczne - są tam poddawane precyzyjnej analizie laboratoryjnej, zanim znajdą się w sprzedaży lub zostaną przekazane do dalszej obróbki.

Na podstawowym wyposażeniu laboratorium materiałów powinny więc znaleźć się przyrządy do przygotowania próbek takie jak frezarki czy pojemniki do przechowywania, spektometry iskrowe wykorzystywane m.in. w procesach produkcyjnych oraz kontroli jakości. Większość analiz chemicznych nie może też zostać przeprowadzona bez wykorzystania wyrobów laboratoryjnych z metali szlachetnych - takich jak tygle czy szczypce ze stopów złota czy platyny. Równie ważne jest zaopatrzenie laboratorium we wzorce chemiczne i materiały odniesienia. Ponadto w zależności od specjalizacji warto wyposażyć miejsce badań materiałów w przyrządy dodatkowe, takie jak spraye diamentowe służące do szlifowania, papiery ścierne i diamentowe tarcze do ścierania czy zawiesiny Al i Si.