Blog

Szlifierko polerka metalograficzna – charakterystyka i zastosowanie 

alt

Metalografia to nauka zajmująca się wewnętrzną budową materiałów metalicznych. Podczas badań metalograficznych wykorzystuje się najczęściej mikroskop, dzięki któremu możliwe staje się dokładne przeanalizowanie budowy różnych metali i ich stopów. Aby jednak móc rzetelnie zbadać konkretny materiał, konieczne jest odpowiednie przygotowanie jego próbek. Jest to niezwykle istotne i nie należy tego bagatelizować, gdyż niewłaściwie przygotowana próbka może spowodować złą interpretację otrzymanych wyników. W tym zakresie niezwykle pomocna jest szlifierko polerka metalograficzna, która umożliwia optymalne przygotowanie próbek materiałów, które chcemy przebadać.


Czym jest szlifierko polerka metalograficzna?


Szlifierko polerka metalograficzna jest specjalistycznym urządzeniem, które umożliwia mechaniczną obróbkę próbek materiałów, zanim przystąpimy do ich badania. Próbki są poddawane szlifowaniu i polerowaniu, co jest konieczne, aby poprawić ich wygląd oraz uzyskać nieskazitelną powierzchnię charakteryzującą się doskonałymi parametrami jakościowymi. Proces ten umożliwia uzyskanie wiarygodnych wyników badań próbki każdego badanego materiału. Najbardziej przydatny jest, kiedy mamy zamiar przebadać próbki pobrane skośnie, poprzecznie albo podłużnie względem osi materiału z warstwą korozji znajdującą się na ich powierzchni.


Jak działa szlifierko polerka metalograficzna?


Szlifierko polerka metalograficzna jest wyposażona w specjalne tarcze o różnej gradacji. Znajdziemy wśród nich takie, które wykorzystuje się do polerowania wstępnego, a także końcowego, które polega jedynie na delikatnym wygładzaniu powierzchni z minimalnym efektem usuwania materiału. Proces polerowania odbywa się przez wprowadzanie w wibracje tarczy z próbkami. Nowoczesne szlifierko polerki są automatyczne, a ich talerze rozpędzają się powoli i tak samo zwalniają. Dzięki temu do minimum zredukowane zostaje ryzyko uszkodzenia obrabianej próbki. Takie polerki są niezbędnym urządzeniem w pracy laboratoriów zajmujących się badaniem metali.