Blog

Spektrometry stacjonarne a przenośne – różnice

alt

Spektrometr stanowi jeden z najważniejszych elementów wyposażenia laboratorium. Jego zadaniem jest analiza składu chemicznego danej substancji na podstawie rejestracji jej widma.

 

Szlifierko polerka metalograficzna – charakterystyka i zastosowanie 

alt

Metalografia to nauka zajmująca się wewnętrzną budową materiałów metalicznych. Podczas badań metalograficznych wykorzystuje się najczęściej mikroskop, dzięki któremu możliwe staje się dokładne przeanalizowanie budowy różnych metali i ich stopów. Aby jednak móc rzetelnie zbadać konkretny materiał, konieczne jest odpowiednie przygotowanie jego próbek. Jest to niezwykle istotne i nie należy tego bagatelizować, gdyż niewłaściwie przygotowana próbka może spowodować złą interpretację otrzymanych wyników. W tym zakresie niezwykle pomocna jest szlifierko polerka metalograficzna, która umożliwia optymalne przygotowanie próbek materiałów, które chcemy przebadać.

   

Podstawowy sprzęt laboratoriów przemysłowych

alt

Laboratorium przemysłowe to inaczej laboratorium badań materiałów. Przeprowadza się w nim badania, których głównym celem jest zdobycie danych istotnych dla gałęzi przemysłu, której jest ono dedykowane. Obecnie placówki badań przemysłowych znajdują się w wielu fabrykach i zakładach - głównie chemicznych, lotniczych czy związanych z innym rodzajem działalności przemysłowej. Znajdujące się w takich placówkach laboratoria materiałów nierzadko funkcjonują w formie bardzo rozbudowanej, na którą składają się różne komponenty.

   

Podstawy spektrometrii XRF

alt

Praca w laboratoriach to bardzo skomplikowany i precyzyjny proces. Wymaga cierpliwości i zaangażowania pracowników. Ponadto, bardzo ważna jest posiadana przez nich wiedza, umiejętności i doświadczenie. Wykonywanie badań laboratoryjnych wiąże się z użyciem zaawansowanych sprzętów, które umożliwiają przeprowadzanie wszystkich niezbędnych badań.

   

Cechy wzorców składu chemicznego

alt

Wzorce składu chemicznego oraz certyfikowane odczynniki są niezbędnikami m.in. w pracach laboratoryjnych. Muszą być one najwyższej i niezmiennej jakości. Na rynku są dostępne wzorce składu chemicznego stali, stopów niklu i kobaltu, rud żelaza i żużli. Każdy wzorzec konkretnego gatunku posiada świadectwo, które zawiera skład chemiczny. Specjalistyczne firmy mogą przygotować wzorce gatunków na podstawie materiałów powierzonych i własnych.

   

Szlifierko-polerka metalograficzna. Jakie są jej rodzaje?

alt

Metalografia to dziedzina nauki, zajmująca się badaniem wewnętrznej struktury metalów oraz ich stopów. Opiera się przede wszystkim na badaniach makroskopowych i mikroskopowych. Wykorzystuje osiągnięcia metaloznawstwa i krystalografii. Powierzchnia badanego materiału musi zostać przygotowana w procesie preparatyki zgładów metalograficznych, który pozwala ujawnić rzeczywistą mikrostrukturę materiału. Metalografia pozwala poznać własności metalu, a czasem nawet zidentyfikować jego stop.

   

Typy pras laboratoryjnych

typy pras laboratoryjnych

Prasy laboratoryjne to urządzenia do przygotowania próbek, kontroli jakości, czy badań nad rozwojem nowych materiałów. Są używane w wielu gałęziach przemysłu np. cementownie, przeróbka biomasy, energetyka itd. Prasy laboratoryjne mogą być ręczne lub w pełni zautomatyzowane. 

   

Page 2 of 3

«StartPrev123NextEnd»