Blog

Czym charakteryzuje się analiza XRF?

Analiza XRF

Analiza XRF, czyli spektrometria fluorescencji rentgenowskiej, pozwala na określenie pierwiastków w danej substancji. Technika ta zapewnia wiele zalet, wynikających nie tylko z szybkości i łatwości przeprowadzania analiz, ale również z ich inwazyjnego charakteru. Próbki nie ulegają zniszczeniu, co z kolei przekłada się na redukcję kosztów związanych z analizą XRF.

Analiza XRF: specyfika i zastosowanie

Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej jest sprawdzoną i często wykorzystywaną metodą analizy materiału. Ma swoje źródło we fluorescencji rentgenowskiej. Pozwala na ilościowe i jakościowe oznaczenie składu pierwiastkowego analitu. Można ją stosować do badania różnego rodzaju substancji, w tym nie tylko próbek stałych, ale również roztworów czy litych proszków.

Dużą zaletą analizy XRF jest wysoka dokładność badania i precyzyjne wyniki. Można ją stosować w przypadku badania różnorodnych pierwiastków — od berylu do uranu w zakresie stężeń od poziomu ppm do 100%. W praktyce obejmuje ona aż 72 pierwiastki, czyli niemal cały układ okresowy, co przyczynia się do szerokiego zastosowania tej techniki. Wykorzystywana jest w niemal wszystkich dziedzinach przemysłu metalowego oraz w badaniach ceramiki. Pozwala na analizę materiałów budowlanych i szkła. Sprawdza się też w przypadku analizy środków smarnych i produktów na bazie olejów mineralnych.

Co ciekawe, fluorescencja rentgenowska odgrywa istotną rolę podczas analizy prób złota czy dzieł sztuki. W tym przypadku zaletą XRF jest nieinwazyjny sposób analizy. Bez konieczności destrukcji materiału można dokonać badań i uzyskać szybki, wiarygodny wynik. W przypadku obrazów analiza fluorescencji rentgenowskiej pozwala zidentyfikować pigmenty i przedstawić na obrazie rozmieszczenie różnych pierwiastków chemicznych.

Jakie są ograniczenia analizy fluorescencji rentgenowskiej? Nie można jej stosować w przypadku pierwiastków lżejszych od boru. W przypadku fluoru i sodu procedura XRF zapewnia stosunkowo dobre wartości.

Analiza XRF w laboratoriach przemysłowych

Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu specjalistycznego sprzętu do laboratoriów przemysłowych. W zakresie naszej działalności mieści się sprzedaż akcesoriów do analizy XRF, do których zaliczają się m.in. miseczki aluminiowe, folie, lepiszcza, topniki do stapiania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.