Blog

Metalografia - charakterystyka

Metalografia

Metalografia to dziedzina łącząca w sobie wiedzę z zakresu metaloznawstwa i krystalografii. Zajmuje się badaniem budowy materiałów metalicznych, w tym zarówno metali, jak i ich stopów. Badania polegają na obserwacji naturalnych powierzchni lub specjalnie przygotowanych zgładów metalograficznych. Ich celem jest określenie struktury, ocena jakości i weryfikacja niedociągnięć w materiale poddanym badaniom. Proces badawczy możliwy jest podczas obserwacji makroskopowych i mikroskopowych materiału.

Badania metalograficzne

Badania metalograficzne umożliwiają szczegółową analizę mikrostruktury badanego materiału, co pozwala uzyskać wiele informacji na temat jego właściwości. Wykonywane są dwa typy badań: makroskopowe i mikroskopowe.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z obserwacją powierzchni przekroju próbki materiału okiem nieuzbrojonym lub przy powiększeniach maksymalnie 30-krotnych. W ten sposób można zidentyfikować nieciągłości materiałowe, np. pęknięcia, pęcherze, zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, jamy skurczowe. Badania makroskopowe dostarczają też informacji na temat wielu innych parametrów materiału, jak np. zanieczyszczenia siarką czy fosforem, wielkość ziarna, włóknistość, specyfika pęknięć, kierunkowość struktury itd.

Z kolei badania mikroskopowe prowadzone są w ramach obserwacji przy użyciu mikroskopu metalograficznego. Przekrój próbki analizowany jest w powiększeniu od 30 do 1800-krotnych. Ten rodzaj badań pozwala na wykrycie nieciągłości materiałowych, które nie są widoczne nieuzbrojonym okiem. Ich celem jest rozróżnienie składników strukturalnych i określenie ich morfologii, wymiarów i rozmieszczenia.

Metalografia: materiały eksploatacyjne

Nasza firma oferuje profesjonalne materiały do metalografii. W ramach oferty materiałów eksploatacyjnych zapewniamy m.in.:

  • produkty do cięcia — m.in. tarcze, tarcze diamentowe, płyny chłodzące i płyny aseptyczne,
  • produkty do inkludowania próbek — m.in. żywice do inkludowania na zimno i na gorąco,
  • produkty szlifowania — m.in. papiery zwykłe, papiery samoprzylepne, diamentowe tarcze ścierne,
  • produkty do polerowania — m.in. spraye diamentowe, zawiesiny diamentowe monokrystaliczne i polikrystaliczne, sztyfty i pasty, sukna samoprzylepne,
  • materiały do polerowania wykańczającego — m.in. zawiesiny krzemowe ze środkiem antykrystalizacyjnym, zawiesiny aluminiowe (w postaci płynnej i w proszku).

Metalografia: szlifierko-polerki

Firma METIMEX zapewnia również szlifierko-polerki do przygotowania próbek metalograficznych. Oferujemy dwa typu urządzeń: SM-PM 250AV1 oraz SM-PM 250AV. Przeznaczone są do szlifowania i polerowania "na mokro". Poszczególne typu różnią się m.in. liczbą stanowisk pracy, mocą, wagą.